hlavná stránka

  Krasokorčuliarsky Klub Vločka

"Korčuľuje celá rodina"Prihláška nového člena:

     Nového člena je možné prijať na základe žiadosti, ktorú uchádzač môže doručiť
     osobne po ktorejkoľvek tréningovej hodine do rúk predsedu, resp. e-mailom na adrese:
     vlocka@kompress.sk.

    Viac informácií získate osobne resp. na mobilnom telefónnom čísle : 0903 810 176