hlavná stránka

Krasokorčuliarsky Klub Vločka

"Korčuľuje celá rodina"

Svoju finančnú podporu nám, prosím, poukazujte do nasledovnej banky:

názov banky:        Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu:             4009581145/7500
BIC:                     CEKOSKBX
IBAN:                  SK29 7500 0000 0040 0958 1145


Za pomoc Vám vopred ďakujeme!
Stránky našich partnerov a sponzorov :
Google
Yahoo Youtube Azet Kompress

Tieto stránky napísali pre vás Ing.Peter Priečinský a Filip Priečinský.